Privacybeleid

Privacyverklaring 88makelaars.nl

1 mei 2018

Uw privacy is voor de 88makelaars.nl van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij 88makelaars.nl allemaal doen met informatie die we over u weten.

Als u vragen hebt, of wilt weten welke gegevens we van u hebben, neem dan contact op met de 88makelaars.nl (070 888 88 35)

Wanneer u bij ons een contactformulier invuld, gebruiken wij uw persoonsgegevens om weer contact met u op te kunnen nemen.

Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mail, telefoonnummer. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie wordt bewaard door WordPress, het CMS waar onze website op draait. Wij bewaren uw informatie tot één jaar nadat u contact met ons hebt opgenomen.

Geen verstrekking aan derden, tenzij het contact vordert
Wij geven uw contactgegevens niet aan derde partijen. Tenzij er nader contact is geweest of u ons toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld, bij het proces van het kopen van een woning, uw naam en telefoonnummer kunnen bijvoorbeeld doorgegeven worden aan de gekozen hypotheek verstrekker, uiteraard in overleg.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer enige van de hierboven genoemde activiteiten van gebruik van uw gegevens wijzigt, moeten wij ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens onder aan deze pagina.

U hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
  • het laten corrigeren van fouten;
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
  • intrekken van toestemming;
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Contactgegevens
88Makelaars
Gedempte Burgwal 40
2512 BV Den Haag
070 8888835

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.